RAČUNOVODSTVO

Programski paket Računovodstvo

programom RAČUNOVODSTVO, (GLAVNA KNJIGA, OSEBNI DOHODKI, OBRAČUN DDV-ja, OSNOVNA SREDSTVA, AVTORSKI HONORARJI) . Programski paket vam omogoča , da z enim vnosom poknjižite dokument na vse potrebne lokacije. Knjiženje v temeljnico vam je omogočeno preko vzorca, kij nastavljen v naprej. Knjižba se glede na vzorec poknjiži na konte, ki so že v naprej določeni prav tako pa tudi v knjigo DDV- ja.

Prenesi demo program: